ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI) 2023'te Temettü Dağıtacak!

Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi:

2023 yılında temettü dağıtacak şirketler açıklamalarını sürdürüyor. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2023 temettü kararında yatırımcılarına hisse başına net 38,1600000TL temettü verecek.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI) 2023'te Temettü Dağıtacak!

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında bulunan ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2023 temettü kararını duyurdu. Yatırımcılarına 1 TL nominal hisse başına net yüzde 188,06514 kâr payı dağıtacağını açıklayan şirket hisse başına net yüzde 3.816 temettü dağıtımı yapılacak tarihle ilgili de bilgileri paylaştı.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 4. çeyrek bilanço verilerinde 2022 yılı net karını 58.285.378 TL olarak açıkladı. 1990 tarihinde halka arz olan ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. yatırımcılarına kar payı dağıtmaya devam ediyor.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2023 Temettü Kararı

Şirketin KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı temettü duyurusunda; “Şirketimiz Yönetim Kurulu, 17 Mart 2023 (bugün) tarihinde aldığı kararla; 31.12.2022 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.040.258.789,32 TL'dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı bulunmadığından, kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 1.040.258.789,32 TL'dir.

31.12.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.079.953.824,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 1.079.953.824,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 1.079.953.824,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının ve Şirketimizin SPK'ya göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl karları ile yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında özsermayesi içindeki mevcut kaynak/fonlardan karşılanacak 93.555.000 TL tutarın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2022 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

 

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

Net Dönem Karı

1.079.953.824,00

1.040.258.789,32

Geçmiş Yıl Zararları (-)

0,00

0,00

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

0,00

0,00

Net Dağıtılabilir Dönem Karı

1.079.953.824,00

1.040.258.789,32

Ortaklara Birinci Kar Payı

1.215.000,00

1.215.000,00

Ortaklara İkinci Kar Payı

944.055.000,00

944.055.000,00

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

85.050.000,00

85.050.000,00

Genel Kanuni Yedek Akçe

102.910.500,00

102.910.500,00

-Dönem Karı

-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

94.405.500,00

8.505.000,00

94.405.500,00

8.505.000,00

Olağanüstü Yedeklere Aktarılan

40.278.324,00

583.289,32

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak;

  • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %4240,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 42,4000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,
  • Diğer ortaklara; %4240,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 42,4000 TL brüt ve %3816,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 38,1600 TL net nakit kâr payı dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 17 Nisan 2023 olarak belirlenmesi hususlarının 13 Nisan 2023 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arz edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.” denildi.

CELEBI 17 MART 2023

CLEBI Hissesi Nasıl Kapanış Yaptı?

Borsa İstanbul'da #CLEBI koduyla işlem görmekte olan şirketin hisseleri yüzde 1,49 düşüşle 496,10 TL'den tamamladı. Hisse gün içinde en yüksek 508,40 lirayı test ederken en düşük 493,50 lirayı gördü.

Borsa İstanbul’da dalgalı hareketler yaşanırken, BIST 100 endeksinin kapanışına yüzde 1,78 düşüşle 5136,44 puandan yaptı.

CLEBI Hisse Grafiği 17 Mart 2023

CELEBI 17 MART 2023

Kaynak: TradingView

Gönder