Dev Şirketten Rekor Temettü Geliyor! 2023'te Yüzde 190 Kar Payı Verecek!

Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi:

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) 2023 temettü kararını duyurdu. ECZYT yatırımcıları 2023'te hisse başına net 1,71 TL temettü alacak.

Dev Şirketten Rekor Temettü Geliyor! 2023'te Yüzde 190 Kar Payı Verecek!

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) 2023 yılında yatırımcılarına pay başına brüt yüzde 190, net ise yüzde 171 temettü dağıtacak. ECZYT hissedarlarının alacağı hisse başına temettü 1,71 TL olacak. ECZYT 2022 4. çeyrek bilanço verilerinde 2022 yılı net karını 1 milyar 486 milyon TL olarak açıklamıştı. Temettü yatırımcıları şirketin kar payı dağıtımı açıklamasıyla bekledikleri ödemeyi almış olacak.

Galatasaray Temettü Verecek Mi? İşte GSARAY 2023 Temettü Kararı!

Galatasaray Temettü Verecek Mi? İşte GSARAY 2023 Temettü Kararı!

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY) 2022 bilanço döneminde 254,3 milyon TL zarar açıkladığı için 2023'te temettü dağıtmayacak.

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) 2023 Temettü Kararı

Şirketin KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı temettü duyurusunda; ''Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2023 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 1.486.894.074 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 221.005.411 TL olduğunu tespit etmiştir.

2022 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

  1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlardaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, çıkarılmış sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,
  2. 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin 1.486.894.074 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %190'na tekabül eden 199.500.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
  3. 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %190, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,
  4. VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 247.713.711 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 21.505.411 TL'nin "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması,
  5. Kar payı dağıtımına 27 Nisan 2023 tarihinde başlanılması hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2022 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.'' denildi.

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122873

ECZYT 2023 Temettü Dağıtım Tarihi

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) yatırımcıları 2023 temettü ödemelerini 2 Mayıs 2023 tarihinde alacak. 

ECZYT Hissesi Haftayı Nasıl Tamamladı?

Borsa İstanbul'un haftayı yüzde 1,13 düşüşle 5.384 puandan tamamladığı günde ECZYT hisseleri yüzde günü yüzde 0,65 yükselişle 153,80 TL'den kapattı. Gün içinde ECZYT hisseleri en düşük 150,03 TL'yi görürken, en yüksek 154,50 TL'yi test etti.

ECZYT Hisse Grafiği 10 Mart 2023

ECZYT Hisse Grafiği 10 Mart 2023

Kaynak: Investing

Dev Şirketlerin Hisselerinde Dönüşüm Olacak! 2 Büyük Banka Listede!

Dev Şirketlerin Hisselerinde Dönüşüm Olacak! 2 Büyük Banka Listede!

Borsa İstanbul'da işlem gören 6 şirketin hisselerinde dönüşüm olacak. ATSYH, BRKO, EUHOL, GARAN, ISCTR, ULKER ve YBTAS dönüşüm kararı aldı.

 

Gönder