Temettü Kararını Açıkladı! Yatırımcılarına 9.2 Milyon TL Kar Payı Dağıtacak!

Yayın Tarihi:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) 2023 yılında pay başına yüzde brüt 0,1969407 TL temettü ödeyecek. SEKFK temettü ödeme tarihini açıkladı.

Temettü Kararını Açıkladı! Yatırımcılarına 9.2 Milyon TL Kar Payı Dağıtacak!

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) 24 Mart 2023 tarihinde kâr payı dağıtıma kararının ardından bugün yatırımcılarına yapılacak temettü ödemesiyle ilgili açıklama yaptı. Şirket, pay başına yatırımcılarına brüt 0,1969407 TL, net 0,1772466 TL temettü dağıtacak. ALGYO, yatırımcılarına dağıtacağı temettünün tarihini de belirledi.

SEFK 2022 4. çeyrek bilanço verilerinde 2022 yılı net karının yüzde 114 artışla 102.350.000 TL'ye çıktığını açıkladı.

**https://parafesor.net/alarko-gayrimenkul-yatirimcilarina-yuzde-175-kar-payi-dagitacagini-duyurdu**

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) 2023 Temettü Kararına İlişkin Detaylar

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2023 tarihli kararı ile şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarına göre oluşan 72.942.970,45 TL tutarındaki dönem karının Ana Sözleşmemiz ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ;

- % 5'inin 3.647.148,52 TL olarak I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasını,

- Ödenmiş sermayenin %5'i oranında 2.500.000,00 TL'nin ortaklara birinci temettü, 1.094.115,00 TL'nin görev ve sorumluluk seviyeleri gözetilerek Yönetim Kurulu Başkanı'nca yapılacak çalışmaya göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve 7.347.035,00 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasını,

- Yönetim Kurulu Üyelerine ve ortaklara dağıtılan ikinci temettünün onda biri olan 844.115,00 TL'nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe Hesabına aktarılmasını,

- Şirketimiz gayrimenkul satışı sonucu gelir yazılan tutardan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere 134.251,00 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasını,

-Yasal yedek dağıtımı, temettü ödemeleri ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan 57.376.305,93 TL kısmın Olağanüstü Yedek hesabına aktarılması önerisi 31.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

TEMTTÜ 31 MART 2023

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130604

SEKFK 2023 Temettü Tarihi Ne Zaman?

SEKFK 2023 yılında yatırımcılarına temettü ödemelerini 06.04.2023 tarihinde yapmaya karar verdi. Temettü ödemeleri T+2 gün sonra yatırımcıların hesabına aktarılacak.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) Hissesi Ne Kadar Oldu?

Borsa İstanbul’da #SEKFK koduyla işlem gören Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 31 Mart 2023 işlem gününde dünkü kapanışına göre hareket etmeksizin 8,60 TL'den kapanış gerçekleştirdi.

SEKFK Hisse Grafiği 31 Mart 2023

SEKFK 31 MART 2023

Gönder